Đào tạo hàn công nghệ cao 3G, 6G
  • SOCIAL NETWORK

Mô Hình Liên Kết Giữa Nhà Trường Và Doanh Nghiệp

Đặc biệt khi có yêu cầu về nhân sự, Công ty Triyards sẽ kịp thời cung cấp thông tin tuyển dụng và ưu tiên tuyển dụng học viên của Trung tâm dạy nghề Quốc Tế - Athen vào làm việc.
 

 

Trung tâm dạy nghề Quốc Tế - Athen và Công ty Triyards đã chính thức ký kết hợp tác về tuyển dụng và đào tạo. Theo thỏa thuận vừa được 2 bên ký kết hôm 07/05/2015, Trung tâm dạy nghề Quốc Tế - Athen sẽ đào tạo và cung ứng nhân lực cho công ty Triyards. Ngược lại, Công ty Triyards sẽ tham gia góp ý về chương trình đào tạo, tiếp nhận, hướng dẫn học viên của Trung tâm dạy nghề Quốc Tế - Athen đến tham quan, thực tập tại công ty. 

Đặc biệt khi có yêu cầu về nhân sự, Công ty Triyards sẽ kịp thời cung cấp thông tin tuyển dụng và ưu tiên tuyển dụng học viên của Trung tâm dạy nghề Quốc Tế - Athen vào làm việc. 
Ông Lưu Tuấn Đông-Giám đốc
Trung tâm dạy nghề Quốc Tế - Athen cho biết “ sau 6 năm hoạt động trong lĩnh vực đào tạo, với nỗ lực không mệt mỏi để tạo dựng thương hiệu, dồn sức tập trung cho việc nâng cao chất lượng đào tạo, giải quyết việc làm cho học viên, chúng tôi nhận ra rằng, một khi khả năng thực hành và kĩ năng mềm của học viên (lúc các em tham gia vào thị trường lao động) còn yếu, thì rõ ràng chất lượng đào tạo của nhà trường vẫn chưa đạt được ở mức cao ”. 

Lấy phương châm đào tạo theo hướng thực nghiệm, lấy thực hành làm trọng tâm là mục tiêu, Trung tâm dạy nghề Quốc Tế - Athen chúng tôi đã và đang tìm ra được hướng đi riêng để giải quyết thực trạng này. Và bước đầu, chúng tôi xác định nhà trường đã đi đúng hướng.
Như vậy đến nay
Trung tâm dạy nghề Quốc Tế - Athen đã chính thức có hợp tác thỏa thuận song phương về cung ứng nhân lực với các tập đoàn, công ty như công ty như: công ty Triyards, công ty TNHH Minh Việt, công ty Strategic Marine (đóng tàu Việt Úc) , công ty TNHH Vân Nam, công ty TNHH VARD,…… Điều này đã cho thấy, các doanh nghiệp đã chủ động hơn trong tham gia chuẩn bị nguồn nhân lực cho mình và cho thị trường lao động chung; bên cạnh đó, một số trường, trung tâm đào tạo nghề cũng đã chứng minh được năng lực và chất lượng đào tạo với cộng đồng doanh nghiệp. 

Với Trung tâm dạy nghề Quốc Tế - Athen qua các mô hình hợp tác thành công, điều đó cũng đồng nghĩa rằng, các doanh nghiệp đang ngày càng tỏ rõ hơn sự tín nhiệm về chất lượng đào tạo của trung tâm.
Với quyết tâm tìm kiếm và hỗ trợ có hiệu quả cho quá trình tìm - tạo cơ hội – sẵn sàng kỹ năng và giải quyết việc làm cho học viên, ngay từ khi các em còn đang theo học tại trung tâm, các quan hệ hợp tác nêu trên của
Trung tâm dạy nghề Quốc Tế - Athen cũng khẳng định sự quan tâm rất thiết thực của lãnh đạo trung tâm. 

Username (Tài khoản) Password (Mật khẩu) Quên mật khẩu?