Đào tạo hàn công nghệ cao 3G, 6G
  • SOCIAL NETWORK
TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN ĐIỆN LẠNH

Trung tâm dạy nghề Quốc tế ATHEN tuyển dụng Giáo viên Điện lạnh làm việc tại TP. HCM năm 2018.

Do nhu cầu mở rộng thị trường, hiện nay ATHEN tuyển dụng Giáo viên dạy Bộ môn Điện lạnh, làm việc tại TP. HCM, cụ thể như sau:

TUYỂN DỤNG THỢ PHỤ ĐIỆN LẠNH

Trung tâm đào tạo nghề Quốc tế HSP thông báo tuyển dụng thợ phụ cơ điện lạnh.

>> Giới thiệu về Trung tâm đào tạo nghề Quốc tế HSP-ATHEN

Username (Tài khoản) Password (Mật khẩu) Quên mật khẩu?

https://noithatkydieu.vn |