Đào tạo hàn công nghệ cao 3G, 6G
  • SOCIAL NETWORK

Hình ảnh học tập nghề điện lạnh

Hình ảnh học tập nghề điện lạnh

Các modun đào tạo

- Mô đun lạnh cơ bản - Máy lạnh dân dụng
- Tủ lạnh cũ - Hệ thống máy lạnh trung tâm
- Điều hòa không khí cục bộ - Hệ thống kho lanh
- Máy lạnh âm trần cũ - Kho cấp đông
- Máy lạnh áp trần cũ - Máy lạnh ô tô
- Máy lạnh giấu trần - Máy đá cây

 

 

 

Username (Tài khoản) Password (Mật khẩu) Quên mật khẩu?