Đào tạo hàn công nghệ cao 3G, 6G
  • SOCIAL NETWORK

Cấp "Thẻ học nghề" cho bộ đội xuất ngũ

B Quc phòng-B Tài chính va có thông tư liên tch hướng dn thc hin chính sách h tr b đi xut ngũ hc ngh trình đ cao đng, trung cp, sơ cp ti các trường dy ngh, trung tâm gii thiu vic làm trong và ngoài quân đi.
 

Quân nhân được hỗ trợ theo thông tư này là các hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam hoàn thành chế độ phục vụ tại ngũ; có quyết định xuất ngũ và có nhu cầu học nghề để đảm bảo cuộc sống.
 
Theo đó, bộ đội xuất ngũ học nghề ở trình độ trung cấp, cao đẳng được học nghề theo cơ chế đặt hàng đối với các cơ sở dạy nghề và được vay tiền để học nghề theo chính sách về tín dụng đối với học sinh, sinh viên được quy định tại Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007.
 
Nếu học nghề ở trình độ sơ cấp thì bộ đội xuất ngũ được cấp "Thẻ học nghề" có giá trị tối đa bằng 12 tháng tiền lương tối thiểu tại thời điểm học nghề và có giá trị trong 1 năm kể từ ngày cấp thẻ. Giá trị của "Thẻ học nghề" được điều chỉnh khi Chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu.
 
Về thủ tục cấp thẻ, khi quân nhân hoàn thành chế độ phục vụ tại ngũ có nhu cầu đăng ký học nghề ở trình độ sơ cấp tại đơn vị sẽ được cấp 1 "Thẻ học nghề" do Bộ Quốc phòng phát hành. Thẻ này được nộp cho các cơ sở dạy nghề  trong và ngoài quân đội.
 
Vào cuối tháng 2/2009, trong kết luận phiên họp Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đặc biệt lưu ý đến việc triển khai dạy nghề theo cơ chế đặt hàng đối với bộ đội xuất ngũ có nhu cầu học nghề. Theo đó, đối với bộ đội xuất ngũ học nghề có trình độ sơ cấp và ở cơ sở dạy nghề thường xuyên được cấp “Thẻ học nghề” có giá trị tương đương 12 tháng tiền lương tối thiểu để tự lựa chọn cơ sở học nghề. Nhà nước thanh toán cho cơ sở dạy nghề khoản chi phí đào tạo này theo “Thẻ học nghề”.
 
“Thẻ học nghề” là chính sách ưu đãi của Chính phủ nhằm hỗ trợ, khuyến khích bộ đội xuất ngũ học nghề, không ảnh hưởng đến các chế độ, chính sách mà  họ đang được hưởng theo Luật Nghĩa vụ quân sự (như hỗ trợ phụ cấp 6 tháng học nghề, miễn giảm học phí học nghề tại một số địa phương, cơ sở đào tạo).
 
Việc giao cho các cơ sở dạy nghề thuộc Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ theo “Thẻ học nghề” là hoàn toàn hợp lý. Bởi đến nay, hầu hết các cơ sở dạy nghề trong quân đội đều có đủ năng lực đào tạo được 7 nghề trình độ cao đẳng; 18 nghề trình độ trung cấp; 4 nghề trình độ sơ cấp…
 
Với chủ trương này của Chính phủ, tỉ  lệ bộ đội xuất ngũ đăng ký tham gia đào tạo nghề sẽ tăng cao, góp phần tích cực giải quyết vấn đề thiếu lao động có tay nghề như hiện nay”.

Username (Tài khoản) Password (Mật khẩu) Quên mật khẩu?